Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

" Ό αγών του Χριστιανού είς την πραγματικότητα ευρίσκεται κατ'αρχήν είς το εσωτερικόν του είναι, ακολούθως ετείνεται και προς τα έξω κατ'επιταγήν της αλληλεγγύης"
                                                     Του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου